Informace o webu

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace premiakartahc.cz je vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechna důležitá pravidla nejznámějších metodik v ČR - Blind Friendly Web, Pravidla pro tvorbu přístupného webu (vydaná ministerstvem informatiky), Section 508 a WCAG 1.0. Struktura obsahu i layoutu je vytvořena validním XHTML 1.0 Strict, vizuální prezentace pomocí CSS 2.1.

Pro hodnoty atributů značkovací jazyka a vlastností stylových předpisů na tomto webu jsou použity relativní jednotky místo absolutních, čímž je zajištěno, že jeho obsah lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů všech webových prohlížečů.

V případě jakéhokoliv problému s webem nás kontaktujte na info@homecredit.cz

 

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formuláře na stránkách www.premiakartahc.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Home Credit a.s. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení Home Credit a.s. k ochraně osobních údajů
Společnost Home Credit a.s. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.premiakartahc.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Home Credit a.s. údaje zlikviduje.

Společnost Home Credit a.s. , jako provozovatel stránek www.premiakartahc.cz tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti Moonlake, s.r.o. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

 

 

Web Premia karty Broker Consulting spojujeme
s webem Premia karty Home Credit.

A nejen to ...

Spolu s webem sjednocujeme také design komunikace, výpisů a Premia program.
Nasbírané prémiové Kč vám nově každý měsíc převedeme na kartu a tím ponížíme celkovou dlužnou částku. Vaši kartu s černým designem můžete používat až do konce její platnosti tak, jak jste zvyklí.

Pokud však chcete už teď novou kartu se zlatým designem a funkcí bezkontaktních plateb, volejte 542 100 100, vyměníme vám ji zcela ZDARMA.

Váš Home Credit

POKRAČOVAT NA WEB DOKUMENTY K VAŠÍ KARTĚ